Swagatham Krishna Song Lyrics

Agnyathavaasi
English

Madhuraapuri sadanaa mridu vadana
Madhusoodana iha swaagatam Krishna
Sharanaagatam krishna
Madhuraapuri sadanaa mridu vadana
Madhusoodana iha swaagatam Krishna
Sharanaagatam krishna
Madhuraapuri sadanaa mridu vadana
Madhusoodana iha swaagatam Krishna
Sharanaagatam krishna
Madhuraapuri sadanaa mridu vadana
Madhusoodana iha swaagatam Krishna
Sharanaagatam krishna

Krishna aa..

Mushtikaasoora chanoora malla
Malla vishaarada madhusudanaa
Mushtikaasoora chanoora malla
Malla vishaarada madhusudanaa
Mushtikaasoora chanoora malla
Malla vishaarada madhusudanaa
Mushtikaasoora chanoora malla
Malla vishaarada madhusudanaa

Mushtikaasoora chanoora malla
Malla vishaarada kuvalaiyaapeeta

Mardhana kaaLinga narthana
Gokula rakshana sakala sulakshana deva
Mardhana kaaLinga narthana
Gokula rakshana sakala sulakshana deva

Shistha jana paala
Sankalpa kalpa
Kalpa shata koti aasamaparabava
Shistha jana paala
Sankalpa kalpa
Kalpa shata koti aasamaparabava

Dheera muni jana vihaara
Madana sukumaara
Daitya samhaara deva
Dheera muni jana vihaara
Madana sukumaara
Daitya samhaara deva

Madhura Madhura rati sa-hasa saahasa
Vrija Yuvati Jana Manasa Poojita
Madhura Madhura rati sa-hasa saahasa
Vrija Yuvati Jana Manasa Poojita

Sa Da Pa Ga Ri Pa Ga Ri Sa Da Sa
Sa Ri Ga Pa Da Sa Da Pa Ga Ri Pa Ga Ri Sa Da Sa
Sa Sa Ri Ri Ga Ga Pa Da
Sa Sa Da Pa Pa Ga Ri Ri Pa Ga Ri Sa Da Sa
Sa Ri Ga Ri Ga Pa Ga Pa Da
Sa Da Pa Ga Ri Pa Ga Ri Sa Da Sa
Sa Da Pa Ga Ri Pa Ga Ri Sa Da Sa
Sa Da Pa Ga Ri Pa Ga Ri Sa Da Sa

Takatari kukuntana kitatakadeem
Takatari kukuntana kitatakadeem
Takatari kukuntana kitatakadeem
Takatari kukuntana kitatakadeem
Takatari kukuntana kitatakadeem
Takatari kukuntana kitatakadeem
Takatari kukuntana kitatakadeem
Takatari kukuntana kitatakadeem

Krishnaa..

Telugu

Leave a Comment